• فن سیرکوله 40

  (0)

  قطر پروانه: 40 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 370 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 450 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/5 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 0/7 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 190 وات
  توان موتور تک فاز: 160 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 4100 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 3900 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 50

  (0)

  قطر پروانه: 50 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 550 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/6 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/5 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 340 وات
  توان موتور تک فاز: 290 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 6150 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 5750 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 60

  (0)

  قطر پروانه: 60 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 650 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 2/9 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/2 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 620 وات
  توان موتور تک فاز: 640 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 9500 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 9600 متر مکعب بر ساعت

 • مولتی فن 3 پر 100

  (0)

  طول: 100 سانتی متر
  عرض: 100 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 3 عدد پره از جنس PPG
  قطر پروانه: 90 سانتی متر
  وزن: 50 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 570 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 1/9 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 20 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 18 هزار متر مکعب

 • مولتی فن 3 پر 140

  (0)

  طول: 140 سانتی متر
  عرض: 140 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 3 عدد پره از جنس PPG
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  وزن: 75 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 570 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 2/4 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 40 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 35 هزار متر مکعب

 • هواکش اگزاست 3 پر 100

  (0)

  طول: 100 سانتی متر
  عرض: 100 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 3 عدد پره از جنس استیل
  قطر پروانه: 90 سانتی متر
  وزن: 54 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 470 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 1/9 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 0/75 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 22 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 19 هزار متر مکعب

 • هواکش اگزاست 3 پر 140

  (0)

  طول: 140 سانتی متر
  عرض: 140 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 3 عدد پره از جنس استیل
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  وزن: 76 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 467 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 2/4 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 38 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 32 هزار متر مکعب

 • هواکش اگزاست 6 پر 100

  (0)

  طول: 100 سانتی متر
  عرض: 100 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 6 عدد پره از جنس استیل
  قطر پروانه: 90 سانتی متر
  وزن: 56 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 470 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 1/9 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 0/75 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 24 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 21 هزار متر مکعب

 • هواکش اگزاست 6 پر 140

  (0)

  طول: 140 سانتی متر
  عرض: 140 سانتی متر
  عمق: 46 سانتی متر
  تعداد پره: 6 عدد پره از جنس استیل
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  وزن: 88 کیلوگرم
  جنس بدنه: گالوانیزه
  سرعت پروانه: 467 دور بر دقیقه
  ولتاژ: 380 ولت
  شدت جریان آمپر: 2/4 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلووات
  کلاس حفاظتی: IP55
  هوادهی در صفر پاسکال: 44 هزار متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در 20 پاسکال: 40 هزار متر مکعب

سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرتب سازی بر اساس: