• فن اربیت 100

  (0)

  تعداد پره: 3 عدد
  جنس پره: PPG
  قطر پروانه: 100 سانتی متر
  شدت جریان: 1/9 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 0/75 کیلو وات
  هوادهی در صفر پاسکال: 24 هزار متر مکعب

 • فن اربیت 140

  (0)

  تعداد پره: 3 عدد
  جنس پره: PPG
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  شدت جریان: 2/4 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلو وات
  هوادهی در صفر پاسکال: 44 هزار متر مکعب

 • فن سیرکوله 40

  (0)

  قطر پروانه: 40 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 370 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 450 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/5 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 0/7 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 190 وات
  توان موتور تک فاز: 160 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 4100 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 3900 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 50

  (0)

  قطر پروانه: 50 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 550 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/6 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/5 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 340 وات
  توان موتور تک فاز: 290 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 6150 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 5750 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 60

  (0)

  قطر پروانه: 60 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 650 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 2/9 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/2 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 620 وات
  توان موتور تک فاز: 640 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 9500 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 9600 متر مکعب بر ساعت

سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرتب سازی بر اساس: