• فن اربیت 100

  (0)

  تعداد پره: 3 عدد
  جنس پره: PPG
  قطر پروانه: 100 سانتی متر
  شدت جریان: 1/9 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 0/75 کیلو وات
  هوادهی در صفر پاسکال: 24 هزار متر مکعب

 • فن اربیت 140

  (0)

  تعداد پره: 3 عدد
  جنس پره: PPG
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  شدت جریان: 2/4 آمپر
  توان موتور 3 فاز ژن: 1/1 کیلو وات
  هوادهی در صفر پاسکال: 44 هزار متر مکعب

 • فن سیرکوله 40

  (0)

  قطر پروانه: 40 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 370 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 450 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/5 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 0/7 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 190 وات
  توان موتور تک فاز: 160 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 4100 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 3900 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 50

  (0)

  قطر پروانه: 50 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 550 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 0/6 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/5 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 340 وات
  توان موتور تک فاز: 290 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 6150 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 5750 متر مکعب بر ساعت

 • فن سیرکوله 60

  (0)

  قطر پروانه: 60 سانتی متر
  تعداد پره: 7 عدد
  طول سیرکوله: 450 سانتی متر
  قطر سیرکوله: 650 سانتی متر
  شدت جریان سه فاز: 2/9 آمپر 
  شدت جریان تک فاز: 1/2 آمپر 
  توان موتور سه فاز: 620 وات
  توان موتور تک فاز: 640 وات
  هوادهی در صفر پاسکال سه فاز: 9500 متر مکعب بر ساعت
  هوادهی در صفر پاسکال تک فاز: 9600 متر مکعب بر ساعت

 • کولر صنعتی

  (0)

  مدل کولر: 350
  تعداد پره: 3 عدد
  قطر پروانه: 130 سانتی متر
  ظرفیت هوادهی: 35 هزار متر مکعب بر ساعت
  شدت جریان: 2/4 آمپر
  ارتفاع: 210 سانتی متر
  طول: 200 سانتی متر
  عرض: 80 سانتی متر
  توان موتور سه فاز ژن: 1/1 کیلووات

 • هیتر کابینتی 150

  (0)

  ظرفیت گرمایشی: 150 هزار متر مکعب بر ساعت
  قطر فن: 50 سانتی متر
  هوادهی فن: 14 هزار متر مکعب بر ساعت
  ظرفیت مشعل: 150 هزار کیلو کالری
  ارتفاع هیتر: 164 سانتی متر
  طول هیتر: 150 سانتی متر
  عرض هیتر: 80 سانتی متر
  وزن: 205 کیلوگرم

 • هیتر کابینتی 250

  (0)

  ظرفیت گرمایشی: 250 هزار متر مکعب بر ساعت
  قطر فن: 70 سانتی متر
  هوادهی فن: 26 هزار متر مکعب بر ساعت
  ظرفیت مشعل: 250 هزار کیلو کالری
  ارتفاع هیتر: 200 سانتی متر
  طول هیتر: 180 سانتی متر
  عرض هیتر: 100 سانتی متر
  وزن: 340 کیلوگرم

 • هیتر کابینتی 350

  (0)

  ظرفیت گرمایشی: 350 هزار متر مکعب بر ساعت
  قطر فن: 80 سانتی متر
  هوادهی فن: 32 هزار متر مکعب بر ساعت
  ظرفیت مشعل: 350 هزار کیلو کالری
  ارتفاع هیتر: 320 سانتی متر
  طول هیتر: 210 سانتی متر
  عرض هیتر: 107 سانتی متر
  وزن: 495 کیلوگرم

سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرتب سازی بر اساس: